Схема за свързване на ел. лампа

схема за свързване на ел. лампа
Кое е вярно? а) Общото съпротивление е по-малко от отделното съпротивлението на лампите. б) Напрежението от батерията се разпределя по равно за всяка лампа. в) Ако едната лампа изгори, то и другата няма да свети. 5. Няколко резистора са свързани успоредно. Отзад на самата печка има схема, при еднофазен ток L1-2-3 им се прави мост и се свързват към фаза, N4-5 също с мост и се свързват към нула, а клема 6 е заземяване. Дори да Ви е безвъзвратно повреден балона на енергоспестяващата лампа не я изхвърляйте! Допълнителна екстра е стълбицата от светодиоди на лицевата плоча, показваща установената сила на светене. Там се използват електроди с напрежения както за управляване на интензивността на електронния поток, така и за фокусиране или пространствено управление на потока върху екрана. За целта се прилагат допълнително електростатично управление, електромагнитно управление или такова от постоянни магнити.


Анодът А в най-общия случай има формата на цилиндър, поставен около катода. Това е възможно според закона на Ом, само ако съпротивле­нието на лампата се увеличава едновременно и пропорционално с анодното напрежение. Разглобих я и какво да видя — керамичните котлони всъщност са нагънати спирали от съпротивителен проводник, тоест по нищо не се отличават от нагревателите в коя да е духалка. Та за тях няма абсолютно никакво значение как са свързани, тече ли ток през тях — нагряват се. Основното предимство на луминесцентните лампи пред всички останали е, че при тях оползотворяването на енергията е най-високо и благоприятно.

Понякога той е съчетан с прекъсвач за изключване и включване на лампата до установената преди това сила на светлината. Между два от своите изводи (А и К на фигурата) той действа като електрически ключ, който се затваря, когато напрежението на третия извод достигне определена стойност и се отваря автоматично при нулиране на протичащия през него ток. Докато при обикновения сериен ключ проводниците са два. В първият девиаторен ключ влиза фазовия проводник и два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ.

Похожие записи: